patrizia@theofficepartner.be

0468/23.51.07

Nieuw koninklijk besluit Flexi-jobs vanaf 1 juli 2024

Er wordt een nieuw koninklijk besluit voorgesteld dat flexi-jobs vanaf 1 juli 2024 gedeeltelijk zal beperken in PC 320, dit dus voor de begrafenisondernemingen. Flexi-jobs zullen dan alleen nog toegestaan worden voor werkzaamheden die momenteel onder tijdelijk werk vallen.

Hetzelfde koninklijke besluit vermeld ook dat flexi-jobs in PC 139 voor de binnenvaart mogelijk zou worden vanaf 1 juli 2024.

Aangezien het koninklijk besluit nog niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, is deze informatie voorlopig nog niet definitief.

Hou ook rekening met de laatste wijzigingen die van kracht zijn gegaan op 1 april 2024

Het decreet omtrent flexi-jobs, gepubliceerd op 25 april in het Belgisch Staatsblad, stelt beperkingen en ook nieuwe toegangen in voor bepaalde branches vanaf 1 april 2024.

Vanaf deze datum:

  • kunnen flexi-jobs niet langer worden gebruikt in PC 144 voor landbouwactiviteiten, in PC 145 voor tuinbouw (behalve in PSC 145.04 voor park- en tuinonderhoud waar flexi-jobs wel nog toegestaan zijn) en niet voor huispersoneel onder PC 323 betreffende het gebouwenbeheer, makelaardij en dienstbodes.
  • zijn flexi-jobs toegestaan binnen PC 331 voor de Vlaamse sector van welzijn en gezondheid, primair gericht op kinderopvang (NACE 88.91), het officiële onderwijs en het gesubsidieerde personeel van gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs, alsmede in de publieke sector voor sport en cultuur, met als primaire activiteit een van de NACE-codes onder categorie 93.1 of 90.

Een correcte gevoerde administratie is de basis voor succes!

Hulp nodig met je administratie?