patrizia@theofficepartner.be

0468/23.51.07

Dimona staat voor “Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte” en is een systeem voor elektronische aangifte van tewerkstelling door werkgevers.

Dimona is in België verplicht voor alle werkgevers die personeel in dienst nemen. Door het gebruik van Dimona kunnen werkgevers de aanwerving en tewerkstelling van personeel onmiddellijk en elektronisch aangeven bij de overheid. Het systeem zorgt ervoor dat de sociale zekerheid correct en tijdig kan worden toegepast op de tewerkstelling van het personeel.

Werkgevers moeten de Dimona aangifte doen uiterlijk op het moment dat de werknemer effectief aan de slag gaat. Dimona speelt dus een belangrijke rol in het correct registreren van tewerkstelling binnen België en het waarborgen van de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers.

Algemene informatie: Waarom is de aangifte belangrijk?

De Dimona aangifte is cruciaal omdat deze de sociale zekerheid garandeert en de RSZ voorziet van de benodigde administratieve instructies. Deze aangifte bevat informatie zoals de startdatum van de tewerkstelling, het type contract en het aantal uren dat de medewerker zal werken.

Door deze aangifte krijgen werknemers toegang tot sociale bescherming, zoals gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen. Voor werkgevers zorgt de Dimona aangifte ervoor dat ze de juiste sociale bijdragen betalen en dat ze voldoen aan de noodzakelijke wettelijke verplichtingen.
Daarnaast is de Dimona aangifte ook belangrijk voor de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), die instaat voor de inning van sociale bijdragen en de controle op de naleving van sociale wetgeving.

De RSZ gebruikt de informatie uit de Dimona aangifte om de sociale zekerheid van personeel te waarborgen en om fraude en misbruik tegen te gaan. Al met al is de Dimona aangifte dus een cruciale administratieve stap die ervoor zorgt dat het sociale zekerheidssysteem goed functioneert en dat medewerkers en werkgevers beschermd worden. 

Hoe werkt Dimona voor personeel?

Voor personeel betekent Dimona dat hun aanstelling bij een werkgever elektronisch wordt gemeld, waardoor hun sociale rechten direct worden toegekend. Dit betekent dat ze automatisch aanspraak kunnen maken op de sociale zekerheid, gezondheidszorg en andere voordelen die worden toegekend.

Daarnaast zorgt Dimona ervoor dat werkgevers en overheid beter kunnen samenwerken en informatie uitwisselen, wat de administratieve lasten verlicht en fraude tegengaat. Al met al biedt Dimona dus voordelen voor zowel werknemers als werkgevers draagt bij aan een efficiënter en transparanter arbeidsmarkt. 

Wat is de rol van een werkgever?

Een werkgever dient de Dimona aangiften in en zorgt ervoor dat de tewerkstelling op tijd en accuraat wordt gemeld aan de bevoegde instanties. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever zorgvuldig omgaat met het indienen van de aangiften en ervoor zorgt dat deze correct en tijdig gebeuren. Als een werkgever verzuimt om een aangifte in te dienen of dit te laat doet, kan dit leiden tot boetes en strafrechtelijke sancties.

Hoe kunnen werkgevers wijzigingen aanbrengen?

Werkgevers kunnen de ingevoerde en technische informatie raadplegen om wijzigingen aan te brengen aan de oorspronkelijke aangifte van de tewerkstelling. Het systeem is snel en efficiënt, waardoor het gemakkelijk is om wijzigingen in de tewerkstelling door te geven en te zorgen voor een vlotte administratieve afhandeling. Al met al is Dimona een handige tool voor zowel werkgevers als werknemers om ervoor te zorgen dat alles rondom tewerkstelling correct en transparant verloopt. 

Technische informatie: Hoe een aangifte doen of aanpassen?

Veranderingen kun je regelen via de website van de RSZ.

Voor een beveiligde melding, kies de optie ‘Personeelsbestand: melden en beheren’ eveneens rechts en meld je aan.

Volg daarna deze gestroomlijnde procedure:

  • Stap 1: Voer het rijksregisternummer of andere identificatiegegevens van de medewerker in.
  • Stap 2: Vul aanvullende informatie over de medewerker in, zoals de betreffende Paritaire Commissie en het type arbeidscontract.
  • Stap 3: Specificeer de aanvangsdatum en, indien van toepassing, de einddatum van de tewerkstellingsperiode. Voor medewerkers met een flexi-job dien je eveneens de werkuren te vermelden.
  • Stap 4: Controleer alle ingevoerde gegevens en maak aanpassingen waar nodig. In het veld “Referentie” kun je extra nuttige informatie kwijt.
  • Stap 5: Rond de melding af door deze te bevestigen.

Het is, indien mogelijk, niet aangewezen om een aangifte niet via de beveiligde manier te doen. Doe dit dus enkel in noodgevallen als het dus echt niet anders kan.

Administratieve instructies en Nuttige links:

Voor informatie over de Dimona aangifte in België, kun je de volgende nuttige links en kanalen raadplegen:

  • Dimona en het personeelsbestand – Sociale Zekerheid: Deze pagina biedt een overzicht van de aangifte, inclusief de verplichtingen en het proces voor werkgevers uit zowel de publieke als de private sector. Bezoek website
  • Hoe doet u een aangifte? – De Belgische Sociale Zekerheid: Hier vind je een stap-voor-staphandleiding voor het indienen van een aangifte, inclusief informatie over de vereiste gegevens en de te volgen stappen. Bezoek website
  • Dimona aangifte | Vlaanderen: Deze pagina biedt informatie over de aangifte en de beveiligde onlinedienst die werkgevers moeten gebruiken voor het melden van in- en uitdiensttredingen. Bezoek website

Deze links bieden toegang tot officiële bronnen en gedetailleerde informatie over het Dimona aangifteproces.