patrizia@theofficepartner.be

0468/23.51.07

Wat is het voordeel alle aard van bedrijfswagens in 2024 t.o.v 2023?

Hoe zit het met VAA? Als een werkgever een auto ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider en ze die auto ook privé mogen gebruiken, wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel in natura. Dit betekent dat er belasting moet worden betaald over dit nadeel.

Dit voordeel wordt toegevoegd aan het salaris en daar wordt belasting over geheven. Meestal worden voordelen in natura belast volgens hun werkelijke waarde, maar voor bedrijfswagens wordt de waarde vastgesteld op een wettelijk vastgelegd bedrag. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van verschillende factoren, zoals de cataloguswaarde van de auto, de CO2-uitstoot en de leeftijd van de wagen. Het belastbare voordeel in natura voor het privégebruik van een bedrijfswagen wordt jaarlijks vastgesteld en kan per jaar variëren.

Het belastbaar voordeel in natura wordt opgenomen in de bedrijfsvoorheffing van de werknemer of bedrijfsleider. Dit betekent dat het bedrag maandelijks wordt ingehouden op het loon. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers zich bewust zijn van deze regeling en ervoor zorgen dat het belastbaar voordeel correct wordt aangegeven en betaald.

Het niet correct aangeven van het belastbaar voordeel in natura kan leiden tot boetes en extra belastingen. Het is dus belangrijk om hier als werkgever en werknemer aandacht aan te besteden en eventueel advies in te winnen bij een fiscaal adviseur of accountant.

Wat is er gewijzigd voor 2024 t.o.v 2023?

  • Ze hebben de uitstoot limiet verlaagd van 67 g/km naar 65 g/km voor dieselauto’s en van 82 g/km naar 78 g/km voor benzine- of auto’s op LPG/gas.
  • Minimumbedrag voor het voordeel alle aard is omhoog gegaan van € 1540 naar € 1600 per jaar.
  • Je krijgt nu een vrijstelling van € 490 per jaar voor woon-werkverkeer, in plaats van € 470.
  • Het indexatie coëfficiënt voor de solidariteitsbijdrage is gestegen van € 1504 naar € 1535.

Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van de bedrijfswagen berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot. Vanaf 1 mei 2012 wordt ook gekeken naar hoe oud de auto is.

Elk jaar na het eerste jaar wordt de cataloguswaarde met 6% verminderd, tot minimaal 70% van de oorspronkelijke waarde. De cataloguswaarde is de nieuwprijs voor particulieren inclusief opties en btw. Kortingen tellen niet mee, maar promotiekortingen die in de officiële prijslijsten staan voor particulieren wel.

Voor elektrische auto’s geldt sinds 1 januari 2013 een voordeel van 4% van de cataloguswaarde. En vanaf 1 januari 2017 is de verworpen uitgave 40% van het voordeel in plaats van 17% (zonder aftrek van persoonlijke bijdrage) als er een tankkaart is inbegrepen en/of de werkgever bijdraagt aan de brandstofkosten.

Voor auto’s die hun NEDC-emissiewaarde hebben, kijken ze naar de NEDC-waarde; voor auto’s waarvan de WLTP-emissie bekend is, maar niet de NEDC-emissie, wordt gekeken naar de WLTP-waarde; en voor elektrische auto’s is er geen uitstoot.

Bij hybride auto’s wordt het voordeel berekend op basis van de CO2-uitstoot.
Voor volledig elektrische auto’s wordt het voordeel altijd berekend op 4% van de cataloguswaarde.

Hoe wordt het voordeel alle aard berekend?

Laten we even kijken naar die VAA-berekening: het is de cataloguswaarde vermenigvuldigd met de leeftijdsfactor, vermenigvuldigd met 5,5 plus 0,1 keer het verschil tussen CO2-uitstoot en de referentie-uitstoot dat alles vermenigvuldigd met 6/7. (toch even contact opnemen met je Accountant)

Hoe rekenen we de solidariteitsbijdrage uit?

  • Voor benzineauto’s: vermenigvuldig de CO2-uitstoot met € 9, trek 768 eraf en vermenigvuldig met de indexering coëfficiënt.
  • Voor dieselauto’s: vermenigvuldig de CO2-uitstoot met € 9, trek 600 eraf en vermenigvuldig met de indexering coëfficiënt.
  • Voor LPG/Gas auto’s: vermenigvuldig de CO2-uitstoot met € 9, trek 990 eraf en vermenigvuldig met de indexering coëfficiënt.

Waar vind ik informatie over de referentiecode voor het berekenen van VAA voor 2024?

Informatie over de referentiecode voor het berekenen van VAA voor 2024 kan worden gevonden in het Belgisch Staatsblad of via de website van de FOD-Financiën via deze link: FOD Financiën.

Wanneer gaat de nieuwe berekeningswijze voor VAA van kracht?

De nieuwe berekeningswijze voor VAA voor bedrijfswagens gaat van kracht vanaf 1 januari 2024, zoals besloten en gepubliceerd door de minister van Financiën.