patrizia@theofficepartner.be

0468/23.51.07

U werkt met een vennootschap?

  • Belastingvermeerdering van 6,75%: Indien uw bedrijf geen voorafbetalingen verricht, zal de belastingdienst een extra belasting in rekening brengen op uw aanslagbiljet. Voor het berekenen van de toename van de vennootschapsbelasting, is het nodig om de afgeronde basisrentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de ECB op 1 januari (met een minimum van 3%) te vermenigvuldigen met 2,25. Aangezien deze afgeronde rentevoet tussen 2019 en 2023 op 1 januari steeds onder de 3% lag, werd de minimale basisrentevoet van 3% toegepast, wat resulteerde in een vermeerderingspercentage van 6,75% (3% x 2,25) voor de desbetreffende jaren.
  • Tot zelfs 9%: De rentevoet van de ECB was echter 4,75% op 01.01.2024, waardoor het vermeerderingspercentage 9% bedraagt (4% x 2,25).
  • Er geldt geen toename voor de initiële eerste drie boekjaren van een kleine vennootschap volgens artikel 1:24, paragraaf 1 tot 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Een boete voorkomen. Door vooraf belastingen te betalen, kunt u profiteren van een fiscaal voordeel, wat resulteert in een ‘vermindering van de vermeerdering’. In praktische termen wordt een specifiek percentage van de vooruitbetaling in mindering gebracht op de hypothetische toename.  Indien het fiscale jaar van uw bedrijf parallel loopt met het kalenderjaar, gelden deze data als de uiterste betaaldata met daarbij behorende fiscale voordelen:

BetaaldatumVoordeelVoorafbetaling
10.04.202412%75%
10.07.202410%90%
10.10.20248%112,5%
20.12.20246%150%

U werkt met een eenmanszaak?

Om het vermeerderingspercentage voor de personenbelasting (pb) te berekenen, dient men de basisrentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de ECB op 1 januari te vermenigvuldigen met 2,25, waarbij naar beneden moet worden afgerond (minimaal 1%). Met een afgeronde rentevoet van 4% op 01.01.2024, bedraagt het vermeerderingspercentage dit jaar 9% (4% vermenigvuldigd met 2,25). In het jaar 2023 was dit percentage echter 4,5%. Indien er toch vooraf wordt betaald, zal het mogelijke vermeerderingspercentage worden verminderd met een percentage van de gedane voorafbetalingen.

Uiterste datumVoordeel
10.04.202412%
10.07.202410%
10.10.20248%
20.12.20246%

Hoeveel voorafbetalingen voor de belastingen?

Om boetes te voorkomen, heeft u de mogelijkheid om op elke vervaldag 1/4 van de geschatte belasting te betalen. Het bedrag van de vermeerdering in de persoonlijke belastingaangifte is niet verschuldigd als het lager is dan 0,5% van de belasting waarop het is berekend of niet hoger is dan € 100. Dit betekent concreet dat er geen vermeerdering is wanneer de geschatte belasting niet hoger is dan € 1.234. Als de geschatte belasting echter minstens € 20.000 bedraagt, kunt u op 10.04.2024 ook eenmalig 70,37% van uw geschatte belastingschuld vooraf betalen. Voor bedragen variërend tussen € 1235 en € 20.000 is een betaling van 75% – € 925,93 van de geschatte belasting voldoende.

Zowel voor bedrijven als voor individuele ondernemers is de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen in 2024 9% (in vergelijking met respectievelijk 6,75% en 4,5% in 2023). Het is raadzaam om voor 10.04.2024 vooraf te betalen. Het is aan te raden om hierover eerst te overleggen met uw accountant.

Welke consequenties zal ik ondervinden als ik ervoor kies om geen voorafbetalingen te doen?

Zoals u weet… Vooraf betalen is niet verplicht, maar als uw bedrijf of eenmanszaak belastingschulden heeft en er niet of onvoldoende vooraf op betaalt, zal die belasting verhoogd worden met een bepaald percentage. Voor het inkomstenjaar 2024/aanslagjaar 2025 is dit maar liefst 9%!

Voor kleine ondernemingen en startende zelfstandigen die zich in de afgelopen drie jaar voor het eerst hebben gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep, geldt dat er gedurende de eerste drie boekjaren na oprichting geen verhoging wordt berekend.

In de afgelopen jaren waren de percentages voor de vermeerdering vanwege onvoldoende voorafbetalingen niet gelijk voor vennootschappen en eenmanszaken. In 2023 was het percentage bijvoorbeeld 6,75% voor vennootschappen en 4,5% voor eenmanszaken. Voor het jaar 2024 is dit echter veranderd: zowel eenmanszaken als vennootschappen betalen nu het boetetarief van 9% als er niet of te weinig vooraf wordt betaald.

Is het mogelijk dat mijn bank de voorafbetaling namens mij regelt?

Overweegt u een lening af te sluiten om vooraf te betalen? Over het algemeen is het voordelig om een dergelijke lening af te sluiten. De rentetarieven die banken in rekening brengen, zijn onder meer afhankelijk van uw huidige situatie en risicoprofiel, maar gemiddeld liggen ze tussen de 4% en 5%, wat aanzienlijk lager is dan de 9% boete en een kaskrediet.

Het is trouwens ook uw bank die het geleende bedrag als voorafbetaling stort naar de FOD-Financiën op het geschiktste tijdstip, om zo de vermeerdering te voorkomen.

Als u € 15.000 leent tegen een rentetarief van 5% (wanneer u 75% van de belasting van € 20.000 vooraf betaalt voor 10 april 2024, vervalt de boete) betaalt u € 750 aan rente aan de bank in plaats van € 1800 aan belastingen aan de belastingdienst als u geen voorafbetaling doet! Als een eenmanszaak wordt de verhoging verminderd tot 90%, waardoor de boete € 1620 bedraagt.

De interesten die u of uw vennootschap aan de bank betaalt zijn – in tegenstelling tot de vermeerdering zelf – fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Waar kan ik specifiek terecht met een vraag met betrekking tot mijn dossier over vooruitbetalingen?

  • Als u vragen heeft over uw voorafbetalingen van belastingen, kunt u terecht bij de FOD-Financiën voor meer informatie.

Meer gedetailleerde informatie en op de website FOD Financiën

Link Voorafbetalingen

Lees ook: Verplichtingen en taken voor ondernemers in België