patrizia@theofficepartner.be

0468/23.51.07


Vanaf 2026 verplicht in België!

Elektronische facturatie tussen bedrijven zal vanaf 1 januari 2026 verplicht worden gesteld in België. Dit betekent dat alle bedrijven vanaf dat moment facturen moeten versturen en ontvangen in digitale vorm. Deze verplichting is een belangrijke stap om de efficiëntie en tijdsbesparing te bevorderen, fouten te verminderen en een makkelijke toegang tot facturen te bieden.

Wat zijn de voordelen van elektronische facturatie?

Dit biedt verschillende voordelen voor bedrijven. Een van de belangrijkste voordelen is de efficiëntie en tijdsbesparing die het met zich meebrengt. Met elektronische facturatie kunnen facturen automatisch worden gegenereerd, verzonden en ontvangen, waardoor het hele proces veel sneller verloopt.

Daarnaast helpt deze manier ook om fouten te verminderen. Handmatige invoer van gegevens kan leiden tot menselijke fouten, maar met elektronische facturatie worden factuurgegevens automatisch doorgestuurd naar het boekhoudsysteem, waardoor de kans op fouten kleiner wordt.

Bovendien zorgt dit ook voor een makkelijke toegang tot facturen. Digitale facturen zijn gemakkelijk op te slaan en terug te vinden in een digitaal archief. Dit bespaart niet alleen fysieke ruimte, maar maakt het ook eenvoudiger om facturen op te zoeken en te raadplegen als dat nodig is.

Wat is het advies?

Om te voldoen aan de verplichting te voldoen, is het belangrijk voor bedrijven om de federale normen te volgen. De federale regering heeft richtlijnen opgesteld waaraan elektronische facturen moeten voldoen, zoals het gebruik van gestructureerde facturen.

Daarnaast is het raadzaam voor bedrijven om zich voor te bereiden op de verplichting vanaf 2026. Dit kan onder andere betekenen dat ze hun interne processen moeten aanpassen en samenwerken met e-invoicing dienstverleners om de implementatie soepel te laten verlopen.

Hoe zit het fiscale aspect in elkaar?

Op fiscaal gebied zijn er bepaalde vereisten waaraan digitale facturen moeten voldoen. Dit omvat onder andere het bewaren van de elektronische facturen in hun oorspronkelijke vorm en het kunnen garanderen van hun authenticiteit en integriteit.

Daarnaast heeft deze nieuwe wet ook invloed op de btw-kloof, omdat het gemakkelijker wordt om de btw op facturen te controleren en te vermijden dat er onjuiste facturen worden ingediend. Dit kan leiden tot een betere naleving van de btw-regelgeving en een verminderd risico op fraude.

Verder heeft het ook invloed op de boekhouding en jaarrekening van een bedrijf. Het proces van factureren en boekhouden zal worden aangepast om rekening te houden met de digitale aard van de facturen. Dit kan leiden tot veranderingen in de rapportagevereisten en een meer geautomatiseerde boekhouding.

Hoe kan ik elektronische facturatie implementeren?

Om elektronische facturatie te implementeren, is het belangrijk om gebruik te maken van gestructureerde elektronische facturen. Deze facturen kunnen automatisch worden verwerkt door boekhoudsystemen, waardoor het factureringsproces efficiënter wordt.

Een populaire manier om digitale facturatie te realiseren is via het Peppol-netwerk. Dit netwerk biedt een gestandaardiseerde infrastructuur voor het uitwisselen van elektronische facturen tussen bedrijven. Door aan te sluiten op het Peppol-netwerk kunnen bedrijven elektronische facturen direct naar hun handelspartners sturen.

Naast de technologische aspecten moeten er ook administratieve stappen worden genomen om elektronische facturatie succesvol te implementeren. Dit omvat onder andere het opstellen van nieuwe interne procedures en het trainen van werknemers om elektronische facturen te gebruiken en te verwerken.

V: Wat is elektronische facturatie?

A: Elektronische facturatie verwijst naar het proces van het versturen en ontvangen van facturen tussen bedrijven door middel van digitale methoden, zoals e-mail, elektronische gegevensuitwisseling (EDI) of gestructureerde elektronische bestanden.

V: Is elektronische facturatie verplicht in België?

A: Ja, elektronische facturatie tussen bedrijven wordt vanaf 2026 verplicht in België. Dit is een maatregel die de federale regering heeft genomen om de administratieve vereenvoudiging te bevorderen en btw-fraude te verkleinen.

V: Welke bedrijven zijn verplicht om elektronisch te factureren?

A: Vanaf 2026 zijn alle belastingplichtige ondernemingen in België verplicht om elektronisch te factureren.

V: Welke technologieën worden gebruikt voor elektronische facturatie?

A: Er zijn verschillende technologieën die worden gebruikt voor elektronische facturatie, waaronder XML (Extensible Markup Language) en UBL (Universal Business Language). Daarnaast hebben bedrijven ook toegang tot het Peppol-netwerk, een Europees netwerk voor elektronische gegevensuitwisseling, om elektronische facturen te versturen en ontvangen.

V: Welke maatregelen neemt de federale regering om de overgang naar elektronische facturatie te vergemakkelijken?

A: De federale regering neemt verschillende maatregelen om de overgang naar elektronische facturatie te vergemakkelijken. Er worden stappen ondernomen om administratieve vereenvoudiging te bevorderen, zoals het vaststellen van een federale norm voor elektronische facturatie.

Daarnaast wordt er voorzien in ondersteuning en begeleiding voor bedrijven die de overstap moeten maken van gestructureerde elektronische bestanden. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft aangegeven dat er ook inspanningen worden geleverd om zelfstandigen te ondersteunen bij de invoering van elektronische facturatie.

V: Hoe kunnen bedrijven toegang krijgen tot het Peppol-netwerk voor elektronische facturatie?

A: Bedrijven kunnen toegang krijgen tot het Peppol-netwerk door zich aan te melden bij een erkende Peppol Access Point Provider. Deze providers bieden technische ondersteuning en begeleiding bij het aansluiten op en gebruiken van het netwerk.

V: Wat is het XML-formaat voor elektronische facturatie?

A: XML (Extensible Markup Language) is een gestructureerde taal die wordt gebruikt voor het opmaken van elektronische documenten, waaronder facturen. Het XML-formaat maakt het mogelijk om factuurgegevens op een gestandaardiseerde en machineleesbare manier weer te geven en uit te wisselen.

V: Wat is UBL (Universal Business Language) voor elektronische facturatie?

A: UBL (Universal Business Language) is een standaard voor het structureren en uitwisselen van bedrijfsdocumenten, zoals facturen, in een elektronisch formaat. UBL maakt het mogelijk om factuurgegevens efficiënt en gestandaardiseerd te verwerken tussen verschillende systemen en bedrijven.