patrizia@theofficepartner.be

0468/23.51.07

Wat is een jaarlijkse Inventarisatie?

Een jaarlijkse en fysieke inventaris is een nauwkeurige lijst en waardering van de voorraden die een bedrijf bezit aan het einde van het boekjaar. Het gaat niet alleen om fysieke goederen maar ook om financiële activa, afschrijvingen van de voorraad en andere relevante bezittingen. Dit is ook een onderdeel van goed voorraadbeheer.

Een jaarlijkse inventarisatie is belangrijk omdat het een inzicht geeft in de hoeveelheid en waarde van de voorraad die aanwezig is. Op basis van deze inventaris kan het bedrijf beslissingen nemen over bijvoorbeeld inkoop, verkoop en productieplanning. Het helpt om te voorkomen dat er tekorten ontstaan of dat er te veel voorraad wordt aangehouden, wat kan leiden tot onnodige kosten.
Daarnaast kan een jaarlijkse inventarisatie helpen om fraude en diefstal te detecteren.

Door regelmatig de voorraad te controleren en te vergelijken met de administratie, kunnen eventuele afwijkingen snel worden opgespoord en aangepakt. Het kan ook helpen om inefficiënte processen en verspilling te identificeren en te verbeteren.

Kortom, een jaarlijkse inventarisatie is een essentieel onderdeel van goed voorraadbeheer en kan het bedrijf helpen om financiële risico’s te minimaliseren en de operationele efficiëntie te verbeteren.

Wettelijk verplicht om een jaarlijkse inventaris op te maken?

In België is de inventaris geen vrijblijvende bezigheid; het is een wettelijke vereiste voor bedrijven. Deze verplichting zorgt voor transparantie en accuraatheid in financiële rapportages. De balans en de jaarrekening van een bedrijf moeten overeenkomen met de werkelijke stand van zaken, waarvoor een betrouwbare inventaris essentieel is.

Het is belangrijk om de inventarisatie zorgvuldig uit te voeren en te documenteren, zodat deze kan worden gebruikt voor interne controles en audits. Het kan daarom verstandig zijn om een professioneel bedrijf in te schakelen om de inventaris op te maken, vooral voor bedrijven met complexe inventarissen of grote hoeveelheden activa.

Al met al kan een nauwkeurige en regelmatige inventarisatie bijdragen aan een transparante bedrijfsvoering en een betrouwbare financiële rapportage, wat essentieel is voor het succes en de geloofwaardigheid van een bedrijf.

Wat moet zeker vermeld staan in de jaarlijkse inventaris?

In de inventaris moeten alle activa, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, evenals het eigen vermogen van uw bedrijf worden opgenomen. Het betreft niet alleen de voorraad, maar ook de investeringen en afschrijvingen, overzicht en saldo van de bankrekeningen, het bedrag van de uitstaande leningen, enzovoort.

Stappen voor het uitvoeren en opmaken van de jaarlijkse inventaris

De uitvoering van een inventaris vereist een systematische benadering:

  1. Planning en voorbereiding: Zorg voor een duidelijk plan voor de inventaris datum en wie erbij betrokken zullen zijn.
  2. Fysieke telling en waardering: Voer een fysieke telling uit van alle voorraaditems en evalueer ze correct.
  3. Registratie en verzoening: Werk de boeken bij om de fysieke telling overeen te laten komen met de boekhoudkundige records in uw boekhouding.

Hoe moet je de voorraden waarderen in je jaarlijkse inventaris?

Voorraden moeten worden gewaardeerd tegen de prijs waarvoor ze zijn aangekocht of vervaardigd, of tegen de marktwaarde op het moment van de inventarisatie als die lager is, bijvoorbeeld bij producten die te oud zijn of beschadiging van het product. De boekhouder bepaalt de waarde van de voorraad op basis van de aankoopfacturen en kan deze eventueel naar beneden bijstellen als de marktwaarde lager is dan de aanschafprijs van de goederen in voorraad.

Het is belangrijk om de voorraad op de balans correct te waarderen, aangezien dit van invloed is op de winst-en-verliesrekening en de financiële positie van het bedrijf. Een te hoge waardering van de voorraad kan leiden tot een vertekend beeld van de financiële prestaties, terwijl een te lage waardering kan leiden tot verlies van potentiële winst.

Daarom is het belangrijk om regelmatig de voorraadwaarde te controleren en waar nodig bij te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een fysieke inventarisatie en die te vergelijken met de resultaten van de administratieve voorraad. Op deze manier kan de boekhouder de voorraadwaarde nauwkeurig bepalen en ervoor zorgen dat deze in overeenstemming is met de werkelijke marktomstandigheden. 

Conclusie Jaarlijkse Inventaris

Het opmaken van een inventaris is niet alleen een wettelijke verplichting voor ondernemingen in België; het is ook een correcte zakelijke praktijk. Een juiste voorraad helpt ondernemingen om hun financiën beter te beheren, biedt cruciale inzichten voor de toekomst en de besluitvorming, en waarborgt een efficiënt voorraadbeheer.

Of u nu een doorgewinterde ondernemer bent of pas begonnen bent als starter, begin vandaag nog met het plannen van uw inventaris. Exact Online is een software toepassing die u hiervoor zeer goed kan gebruiken. Door proactief te zijn en deze correcte zakelijke gewoonte te gebruiken, zorgt u voor een stevig fundament van uw bedrijf voor de komende jaren.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het starten van uw inventaris? Neem dan contact op met een professionele accountant of een consultant voor voorraadbeheer.